MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Eylül,2023

 

 

 

Ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar gayrimenkul piyasasını da oldukça etkilemiştir. Bu nedenle kiralayan ve kiracı ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar günden güne artış göstermektedir. Hal bu iken vatandaşlar uyuşmazlıkları dava yolu ile çözmeye çalışmaktadır. Ne var ki açılan davaların sayıca fazla olması mahkemelerin iş yükünü fazlasıyla artırmıştır.

 


İzah edilen nedenlerle 7445 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle 01.09.2023 tarihi itibari ile “Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar” hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik ile mahkemelerdeki yoğunluğun azalması amaçlanarak vatandaşın, sorununu bir uzman aracılığı ile kısa süre içerisinde çözüme kavuşturması olanağı sağlanmıştır. Her ne kadar arabulucunun karar verme yetkisi yok ise de arabulucu, uzlaşmaya katkı sağlayacak ve mahkemelerin iş yükünü azaltacaktır.

 

 

 

P&G Hukuk ve Danışmanlık