yayınlarımız

İzmir depreminde DASK poliçesi olan ancak konutunun hasarlı hale geldiğinin 2022 yılında tespit edilmesi sebebi ile sigorta bedelinin geç ödendiği müvekkillerimiz adına işlemiş faiz talebi ile ikame ettiğimiz seri davalar lehimize sonuçlanmıştır. 

01.09.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı haline getirilmiştir.

Kıdem tazminatına hak kazandıran durumlar arasında dikkat çeken durumlardan biri de evlilik nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatını alabilmesidir.

1) Bu hak yalnızca kadın çalışanlar için öngörülmüştür.

Kanun metninden de açıkça anlaşılacağı üzere evlilik nedeniyle sözleşme 

...

Çeyiz yardımı olarak bilinen evlenme yardımı ödeneği devlet tarafından SGK aylığı evlilik nedeniyle kesilecek olan yetim-ölüm aylığı alan kız çocuklarına verilen ödenektir. Bu yardım sosyal güvenlik mevzuatında ölüm sigortası kolundan sağlanır.

 

Bu yardımdan faydalanabilmek için aranan şartlar nelerdir?

Kiracının, kiraya verenin gereksinimi nedeniyle tahliye edilmesi konusu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 350. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre kiraya veren ev sahibi; kira sözleşmesini kendi gereksinimleri, kiralananın yeniden inşası ve imar edilmesi gibi sebeplerden ötürü sona erdirebilir.

İhtiyaç Sebepli Tahliye Davasının Şartları:

Kiraya verenin, kiralanan konut için kendisi, eşi, alt soyu ve üst soyu ya da 

...