ÇEYİZ YARDIMI (EVLENME ÖDENEĞİ)

 

Çeyiz yardımı olarak bilinen evlenme yardımı ödeneği devlet tarafından SGK aylığı evlilik nedeniyle kesilecek olan yetim-ölüm aylığı alan kız çocuklarına verilen ödenektir. Bu yardım sosyal güvenlik mevzuatında ölüm sigortası kolundan sağlanır.

 

Bu yardımdan faydalanabilmek için aranan şartlar nelerdir?

 

    1) Bu yardım yalnızca kadınlara yöneliktir.

        Evlenme yardımı yalnızca kadınlar için öngörülmüştür. Erkek vatandaşların bu yardımdan yararlanma hakları bulunmamaktadır.

 

    2) Evlenen kadının anne veya babasından ölüm ya da yetim aylığı alıyor olması gerekir.

      Evlenen kişinin evlenme tarihi itibarıyla ölüm ya da yetim aylığı almaya devam ediyor olması bir diğer şarttır. Yetim maaşı alan ancak daha sonra işe girdiği için maaşı kesilen                kadınlar evlenirken evlenme yardımı alamazlar. Ancak işten ayrılan ve yeniden yetim aylığı almaya başlayanlar bu haktan yararlanabilirler.

 

    3) Bu aylık alınırken kişinin evlenmesi gerekir.

        Çeyiz parası olarak da adlandırılan evlenme yardımı bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir. İkinci evliliğini yapacak olan kişilerin bu yardımı alması söz konusu değildir. 

 

Evlenme yardımı alabilmek için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?

Evlenecek kadının ölüm ya da yetim aylığı alıyor olması şartıyla evlenme ödeneği talep edebilmesi için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

 

Evlenme yardımının talep edilebilmesi belli bir süreye bağlı mıdır?

Evlenme yardımından yararlanmak isteyen kişilerin evlilik tarihinden itibaren (buradaki evlilikten kasıt resmi nikâh tarihidir.) 5 yıl içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde kişi bu hakkını kaybedecektir.

 

Evlenme yardımının tutarı ne kadardır?

Evlenme yardımı tutarı, başvuruda bulunan kişinin aldığı yetim aylığına göre hesaplanır. Hesaplama yapılırken kişinin en son alınan yetim aylığının iki yıllık tutarı yani bir aylığın 24 katı hesaplanır. Yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan tutar bir defalığına ve peşin olarak ödenir.

 

Evlenme yardımı için nasıl başvuru yapılır?

- Hizmet akdiyle (4/a’lı) çalışan sigortalıların ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b’li) çalışan sigortalıların hak sahipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına veya bulunulan yerdeki il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, Kurumca belirlenen Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ile,

- 5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına herhangi bir görevde çalışmadığına dair beyan örneği ile, başvurmaları gerekmektedir.

 

 

P&G Hukuk ve Danışmanlık